Kodukord

1. Külastaja peab treeningutel viibima ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites

2. Külastaja peab kinni pidama ettenähtud kasutusaegadest

3. Külastaja peab hoidma kõikides ruumides korda

4. Külastaja peab suhtuma heaperemehelikult kõigisse kasutatavatesse vahenditesse

5. Külastaja peab treeningu lõppedes kasutatud inventari panema tagasi kohta, kust ta selle võttis

6. Külastaja peab arvestama kõigi teiste klientidega

7. Külastaja peab riietumiseks ja pesemiseks kasutama selleks ettenähtud ruume

8. Spordihoonesse on keelatud siseneda lemmikloomade, jalgrataste, rulluiskude ja tulirelvadega ( v.a. ametnikud, kes viibivad territooriumil teenistusülesande täitmisel)

9. Eriolukordades (nt häire) tuleb järgida spordihoone töötaja korraldusi

10. Spordihoones on keelatud suitsetada, tarbida alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid

11. Spordihoone ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike asjade eest

12. Klient, kes ei järgi hea tava reegleid, käitub teiste klientide suhtes halvustavalt või paneb toime varguse, kaotab määramatuks ajaks spordihoone külastamisõiguse ning tasutud makseid ei tagastata.

Meeleolukat treeningut soovides

Ahja Spordihoone